...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެލާޖެހުން
ފަންޑިތަވެރިކަމުގެ ގޮތުން ކެލާ ގާނައިގެން އެކިގޮތްގޮތަށް ގައިގައްޔާއި، އެއްޗެހީގެ ތަންތަންކޮޅުގައި ހޭކުން.
(2) ކިޔަވާ ފިލާ ދޮވެ މަށިލުމަށްފަހު އެ ފިލައިގެ ތަންތަންކޮޅުގައި ކެލާ އުނގުޅުން.
މިއީ އީދާ ނުވަތަ ރޯދަޔާ ދިމާކޮށް އާދަކާދައިގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ