...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެޑެބައިދެމުން
ނ.
(ސ) ނަނުގަނޑެއް ފަދަ އެއްޗެއްގައި ގޮށްޖެހި އޮޅުން ބޮޅުންވެފައި އޮންނަތަން، އެނަނުގަނޑުގެ އެއްކޮޅު ގޮށުގެތެރޭން ދަމައިގެން މޮހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ