...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެޔޮ
ނ.
(1) ފަތްކެޔޮ.
(2) ބަނބުކެޔޮ.
(3) ކަށިކެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނކިބޮލި . ހަންޑިފިލާ . ހަންޑިދޮންކެޔޮ . ހަތިފަށް . ހަލަމަހި . ހަޑިކޭލެ . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހިޅި . ހިޅިގަޑޮ . ހިއްކިކެޔޮ . ހުނިޖެހުން . ހުރައްދެކޭވައް . ހުރާމަސް . ހުއްކިރި . ހުވަނދުމައު . ހުފީބަތެ . ހުފެކޭލެ . ހުފެމާޅޮސްކޭލެ . ހޮޅުއަށި . ހޮޅުގަނޑު . ހޮއި . ހޯވަނި . ހޯދީ . ނަނުބައި . ނަނުފެން . ނަރު . ނާރޮވައްފަލުދަ . ނިލަ . ނީވާބަތް . ނުގުޅި . ރަންދަނޑި . ރަންދަނޑިއެޅުން . ރައިވަރުބައި . ރަމަންނެގުން . ރަތްކެޔޮ . ރިހާކުރުފޮޅި . ރުކުރަނެފެލާ . ރުއްމަޑިފަނި . ރެހަން . ރެހަންޖެހުން . ބަނބު . ބަނޑުފަތް . ބަންބަ . ބަންކެއު . ބަންކޭ . ބަންޑާރަލިނބޯ . ބަޅުކެޔޮ . ބަތްޖެހުން . ބަޑަ . ބަޑޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ