...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެޔޮބުޑު ބަވާޒީ
ނ.
ފުރަގަސްފަރާތު ބަލީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަރުވާނުކުރެވި ގިނަދުވަސްވީމާ އަޑިޔަށް މޫލައި ބޭރަށް ނާރުފުއްޕައިފައި ހުންނަހެން ވަށައިގެން ފުއްޕައިފައި ހުންނަ ބައްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ