...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެޔޮޅާ
ނ.
ކަށިމަލުފެން.
މިއީ އިހުގައި ބަންގާޅުން ގެނެސްއުޅުނު އެއްޗެކެވެ.
މިހުންނަނީ ފިނިފެންފުޅިހެން ހަމައެވަރުގެ ފުޅިފުޅީގައެވެ.
މިބޭނުންކުރަނީ ކާއެއްޗެއްސަށް އަޅާށާއި ބޭހަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ