...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެޔޮޅު
ނ.
ކެއުޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތިފަށް . ހަލަމަހި . ހުވަނދުމައު . ހޯދީ . ނަނުބައި . ނަނުފެން . ރަންދަނޑި . ރަންދަނޑިއެޅުން . ރައިވަރުބައި . ރެހަން . ރެހަންޖެހުން . ބުޅިކެނޑޭނީ ކެޔޮޅުންއަތުން . ބޮއްތޮޑާ . ކަންވާރު . ކަކަވާރުބައި . ކަސްގޮހޮރު . ކެޔޮޅުންބޮޅު . ކޭޅު . އަތްދަށުދޮށިއެޅުން . އެންބޮނޑި . އެންކެޔޮޅުކަން . އެރުވުން . ވައިދަށުދޮށި . ވަދުބުޅި . ވަދުފޮށި . ވާން . ވާލިފުޅު . މާކެޔޮޅުކަމުއެޅުން . މާކޯހިލުން . މާކޯއެޅުން . މާމަސްވެރިޔާ . މުއްދަކޮޅު . މޭރެފަންގަޑާ . ފަރި . ފަރިވުން . ފަރުދޮށުކެޔޮޅުކަން . ފިލި . ފުއްޓަރަށްދިއުން . ދަށްކިބާކެޔޮޅު . ދަށްކިބާކެޔޮޅު މޮޅުވުން . ދަންބޮޑު . ދޮށިއެޅުން . ތިނޯސްއުރަޔަށްލުން . ތިނޯސްވިދެލުން . ތިއްޖެހިފާނަ . ތިލާކެޔޮޅުކަން . ތީރު . ސާމަރާކުރުން . ސިކާރަކުރުން . ސިކާރަވެރިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ