...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެޔޮޅުރޮއްވި
ފަރުމަހުގެބާވަތެއް.
މިއީ ދިގުކޮށްހުންނަމަހެކެވެ.
މިމަހުގެ މަތީތުންގަނޑަށްވުރެތިރީތުން ދިގުވާނެއެވެ.
މަހުގެކުލައަކީ ނޫއަޅިކުލައެވެ.
މިކުލަހުންނަނީ ވައިލެޓުކުލައާއި ގާތްކުރާކަހަލަ ކުލައެއްގައެވެ.
ކަރުތާފަތުގެ ކުރީބައިގެ ކައިރިފަށް ހުންނަނީ ކަޅުކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެޔޮޅުންބޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ