...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެޔޮފޮތި
ނ.
ހާލުގެ ބޮލުގައި ތުނޑުތުނޑުލައިފައި ރަތްކުލައިގައި މަޑުކޮށް ހުންނަ ތަންކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޅި . ހިޅިގަޑޮ . ބޮނޑިކެޔޮފޮތި . ކަށިކެޔޮފޮތި . ކުޅީކުކުޅު . މަލްހިޅި . މުރަކަކެޔޮފޮތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ