...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެޔޮދަޅި
ނ.
(1) ކެޔޮގަހުގެ އެތެރޭގައި އޮންނަބައި.
(2) ކެޔަފަތުގެ މެދުގައި އޮންނަ ހަރުތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެއުދަޅި . ކެޔޮދަޅި ސަންދޯއް . ކޭލެދަޅި . ދަޅީގައި އެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ