...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެޔޮގަނޑު
ނ.
ފަތްކޭލާއި، ކަށިކެޔޮފަދަ އެއްޗެހީގެ ވައްތައް ވަކިނުކޮށް ހުންނައިރު މުޅިއެއްޗަށް ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހުނިޖެހުން . ކެންގަނޑޮ . ކެއުގަނޑު . ކެޔޮއަރި . އަރިޖެހުން . ވަޑިބޭވުން . މަލަބާރީކެޔޮ . މުލައަރި . ފުޅަށް ބުޑުން ދަންޏާ ދޮން ޙަސަނަށް ހީވާނީ ކެޔޮގަނޑު ކަނޑާހެންނެވެ . ފުލުވައްވެއްޓުން . ފުސްކެޔޮ . ދަޅި . ދަޅިގަނޑު . ދުންލާދޮންކުރުން . ސައްކިރިއަޑާ . ސީނުސަންފާކެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ