...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެޕްޓަން
ނ.
(1) ކައްޕިތާނު.
(2) ކުޅިވަރުޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެއިސްކޮށް ހުންނަމީހާ.
(3) ސިފައިންގެ މަޤާމެއްގެނަން، މިއީ ލެފްޓިނަންޓުގެ މައްޗަށް ހުންނަ މީހެއްގެ މަޤާމެވެ.
(4) އިސްކޫލެއްގެ އެންމެ އިސްކޮށްހުންނަ ދަރިވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާސްޓަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ