...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޭހުސޭނު
ނ.
ފުރާދުއްވާ ބޮޑެތި އެއްޗެހީގައި ހުންނަ އަނބުރާ ބާވަތެއްގެ ސޯބެއް، މިއީ ބިއްލި ޖަހައިގެން އަނބުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޭފުސަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ