...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޭނހި
ނ.
(ޏ) ވިޅި އަށީގައި ހުންނަ ތަޅު ހުޅުވަން ގެންގުޅޭ ކޮޅު ލަނބައިލައިފައި އޮންނަ ކުރު ދަގަނޑު ގަނޑެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ