...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޭން
ނ.
(1) ވަކި ގޮތަކަށް އަތުރައި ތައްޔާރުކޮށް ބޮޑު މަލާފަތަކަށް އަޅައިފައި ހުންނަ ކެއުމެއް.
މީގެ ކިތަންމެ ބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
(2) އެތައްބަޔަކު ކެއުމަށްޓަކައި ވަކިގޮތަކަށް އަތުރައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ކެއުމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުފަތުކޭން . ހަވަރުތުންފުހި . ހިނގާޞަލަވާތް . ހިތީކޭން . ހިލަމާދިއުން . ރޮށިގަނޑު . ބައިބެލިކޭން . ބިލެތްގަސް . ބެހިކޭން . ބޭލިކޭން . ބޮޑުކޭން . ބޮޑުމަލާފަތް . ކަށިއެޅުން . ކުޑަކޭން . ކޭންއެޅުން . ކޭންމަތީކޭން . ކޭމްޕު . އައްޑަނަ . އިރުވައިމައުލޫދު . ވިޔަކުރާކޭން . މަސްމަތީކޭން . މާކޭން . ފާރުދޮށުކޭން . ފެންފޮޅިކޭން . ފޮޅިގަނޑު . ފޯކޭންބެއްލެވުން . ދަމުކޭން . ތެޔޮލީކޭން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ