...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޭންއެޅުން
މ.
(1) " ކޭން" ތައްޔާރުކުރުން.
(2) (ޏ..) ކޭންއަޅާތައްޓަށް ބަތްއަޅައި މަތިއެއްވަރުކޮށް އޮމާންކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ