...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޭންމަތީކޭން
ނ.
ބޮޑުބޭކަލުންނާއި އަސްކަރު މުސްކުޅިން ފަދަ ބޭކަލުންނަށް ކޭން ގެންދާ ކުދިބޭކަލުންނަށް ހުންނަ ކުދި ކޭން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ