...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޭރުވުން
މ.
އަޑެއް އިވޭނޭގޮތަށް ދޭއްޗެއް ކޭއްތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކާރުއްޕުން . ދަތްގޭރުވުން . ގޭރުން . ގޭރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ