...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޭބަނޑުވުން
މ.
(1) މަސްވެރިންގެ ބަހުރުވައިގައި ކައިކައި ކާހިތްފިލުން.
މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ މަސްއައިނަށް އެންއުކައި މަސް އެންނުކޭ މައެވެ.
(2) ސިނގު ބަނޑުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ