...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޭކު
ނ.
ފުށާއި ހަކުރާއި ބަޓަރާއި ބިހާއި އެއްކޮށްގެން ފުފޭގޮތަށް ފިހާ ފޮނިކާއެއްޗެއް.
މި އެކިވަރުވަރަށް އެކި ސިފަސިފައަށް ހަދައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭނެޅި . ކެންބޮނޑި . ކެންބޮންޑާ . ކެންމޮންޑާ . ކޭކުބޯކިބާ . ކޭދުލި . ކޭސުލި . އަވަން . ފަސްފަހެތި . ފޯޑި . ގޫކެންބޮންޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ