...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޭތަ
ނ.
(1) އިރާއި ބިމާ ދެމެދަށް ހަނދުވަދެ އިރުގެ ބައެއް ނުފެންނަގޮތް ވާވުން.
(2) އިރާއި ހަނދު ދައުރުވުމުގައި އެއްދަނޑިއަކަށް ދިމާވާ ހިނދު ހަނދަށް އެޅޭ ބިމުގެ ހިޔަނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކުރުދަތުރު . ހިރުކޭތަލަ . ހޭނަ . ނަރުދެމުން . ނާރާ ހަނދުގައި ކޭތަ ހިފުން . ބައްދާއުނދުން . ކޭތަފިލުން . އިރުކޭތަ . އިރުކޭތަލަ . އޮށްކުރުން . ވަތްގަނޑު . ވީއްލުން . މަތިންއެރުން . މަތިންލުން . މަޢުދަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ