...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޭލަ
ނ.
(1) ތުނބުޅިލައިފައި ހުންނަ ހުދުކުލައިގެ ފަޅުމަހެއް.
(2) ކޭލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނަހިރު . ބަނބުކެޔޮ . ބިޖޯޑު . ބެޅެދިލި . ވަށްފޮތިލަނޑާ . މާކޭލަ . މެދުކަށިކެޔޮ . ފުސްކެޔޮ . ސަންފާކެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ