...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޭލުފުށް
ނ.
ކެޔޮގަހުގެ ބޭރުގައި ފާވެފައި އޮންނަ ދަޅިގަނޑުގެ ބޭރުފަށް ނައްޓައިލާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ފުށް.
މިއީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޭލަފުށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ