...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޭޓު
(1) އާގުބޯޓު ފަހަރުގައި، ބައްތެލިނަގާން، ކޮޅުލަނބާލައިފައި ހުންނަދަގަނޑު، އަދިމިނޫނަސް މިގޮތަށްހުންނަ އެއްޗިއްސަށް މިހެންކިޔައެވެ.
(2) ނައުފަހަރުގެ ފަނާމަތީގައި ދެފަރާތު ދެކަންކަށި މައްޗަށް ނެރެފައި އޮންނަ ގުޑުގުޑާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަސްކަޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ