...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮށާރު
ނ.
ހަބިތް ނިރޮޅުން ނުވަތަ ގަސްވަކަރުން ހަދައިފައި ހުންނަ ބަނޑަހަގެޔެއް.
މީގެ ދޮރުހުންނާނީ، އެއް މަޅުގަނޑަށްފަހު އަނެއް މަޅުގަނޑު ނަގައިގެން ހުޅުވޭ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުފަންވަތް . ބަނޑުދޭފިލާ . ބަނޑޭރިބޭކަލުން . ކޮށާރަ . އުޅިކޮށާރު . އެއްގަމުއަރުމާޒު . މަޅުއެޅުން . މާކޮށާރު . މާކޮށާރުބަނޑޭރި . މާކޮށާރުބަނޑޭރިކަން . ދަރަނަ . ތަޅުމަޅުގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ