...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮށާވަޅި
ނ.
ނިޔަފަތިކެނޑުމާއި ކުދިކުދި އެއްޗެހި ކޮށައި މަށައި ހެދުމަށް ގެންގުޅޭ ތުނޑު ތޫނުކޮށް ހުންނަ ކުޑަވަޅިއެއް.
މި އޮންނާނީ މުށްގަނޑެއްގައި ދެއިންޗި ނުވަތަ ތިން އިންޗި ވަރުގެ ތިލައެއް އިންދައި ފިލި އަޅައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅިމަހި . ކުރަންދަރޭތި . ވަޅިޖެހުން . ފިލި . ފެންކޮށާވަޅި . ސާޅީސްވަޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ