...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮށިވުން
މ.
(1) ތޫނުކަން ކެނޑުން.
(2) ވިސްނުން ދެރަވުން.
(3) އެއްތާކަށް ޖަމާވުން.
(4) އެއްވެ ހާސްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްގައުވުން . ބީރުވުން . ބޯނުބައިވުން . ބޯކުޑަވުން . ކެތިބޯދޮށަށްއެޅުން . ގަމާރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ