...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮށިފިލާ
ނ.
މަސްދޯނި ފަހަރުގެ ހޭވަތާއި، ބޮޑުވަތާއި ބެދުނުތާ އިހިގަނޑާއި، ވައްގަނޑާއި ދެމެދުގައި ލޯވަޅު ތޮރުފައިފައި ހުންނަ ފިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭވަތް . ނަދޮޅުވައްގަނޑު . އެންވަތް . މާހި . ދިޔަހަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ