...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮށީ މީހުން
ނ.
(1) އެކިއެކި ކޮށިކޮށީގެ މީހުން.
(2) (މަޖާޒު) އުރަވަޅި ބޮޑުވެފައި ތިބޭ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާސްކިހިލި . ކަންފަތް ތާކިހާ . ކަކާރަ . ކަކާރަނެގުން . ކައްކާބަދިގެ . ކަޑަކަ . ކަޑަކައެއްލުން . ކަޑަކަޖެހުން . ކާޅުކޮށުން . މަސަލަސް . މަސަލަސްޖެހުން . ދަނޑިކުޅުން . ސޯޅަމީހުންކުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ