...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮށު
އ.
(1) އިހުގައި ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން ކަމަކަށް ކުރައްވާ އަމުރު ގަދަކުރުމަށް ޖުމުލަ ނިންމާ އަކުރު.
މިއަކުރު ބޭނުންކުރަނީ ހަމައެކަނި ލިޔުމުގައެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ދީފަނީކޮށު.
(ށ) މިވެނި ކަމެއްނުކުރަނީކޮށު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުއްމެންނުން . ރޭލުފަށް . ބިނުން . ބުރިކުރުން . ބޮޑުކޮށުން . ބޮޑުދާލިޖެހުން . ބޯކޮށުން . ކިއްސަރުލުން . ކުނބުރާންކޮށުން . ކޮށައިމެށުން . ކޮށި . ކޮށު . ކޮށުން . އަހިކޮށުން . އިހުރު . އުއިކެނޑުން . ވަލަށްދިއުން . ވާހިކޮށުން . ވިނަން . މަހިކޮށުން . މަންނުން . މަސްލިއުން . މެށުން . ފަންފޫޖެހުން . ފަތްކެނޑުން . ފިޔާދިލަ . ފޮތިފޮއްޗަށްކޮށުން . ފޯއްވަޅި . ދަނޑިފަންކޮށުން . ދަރަށްދިއުން . ދަތި . ދިލުން . ދިލުވުން . ދިގުހަރުލިއުން . ތުރުކުރެއްވުން . ތުތިމަހަށްކޮށުން . ލިޔުން . ގަޅިކޮޅައުން . ގޮނިކަށި . ގޮފިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ