...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮށުން
) ވަޅި އާއި ފުރޯ ފަދަ އެއްޗަކުން އެއްޗެއް ކުދިކޮށް ކަނޑައި އުނިކުރުން.
މިސާލު:
(ހ) ފޯއްކޮށުން.
(ށ) ދަރުކޮށުން.
(ނ) ވަކަރުކޮށުން.
(2) ދޫނި ސޫފާސޫތްޕާއި، މަސްމަހާމެހި އެއްޗެހީގައި ތުން ތެޅުން ނުވަތަ ތުނބުގެކުރިން ކުއްލިޔަކަށް ހިފުން.
(3) (ޏ،ސ) ވިކައިގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުއްމެންނުން . ބިނުން . ބުރިކުރުން . ބޮޑުކޮށުން . ބޯކޮށުން . ކިއްސަރުލުން . ކުނބުރާންކޮށުން . ކޮށި . ކޮށުން . އަހިކޮށުން . ވަލަށްދިއުން . ވާހިކޮށުން . ވިނަން . މަހިކޮށުން . މަންނުން . މަސްލިއުން . މެށުން . ފަންފޫޖެހުން . ފަތްކެނޑުން . ފޮތިފޮއްޗަށްކޮށުން . ދަނޑިފަންކޮށުން . ދިލުން . ދިގުހަރުލިއުން . ތުރުކުރެއްވުން . ތުތިމަހަށްކޮށުން . ލިޔުން . ގަޅިކޮޅައުން . ގޮފިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ