...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮށެ
ނ.
(ބދ) މޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކާށި . ހަކުރުބޮލި . ހަތޭލިކަށި . ހަލަނިކަން . ހިރިކުއްޅަ . ހިރިމަގޫ . ހިރިފާޅަ . ހިތިދަނޑި . ހިތިތޮރާ . ހިލަވާލި . ހިޔަރަކާތްމަސް . ހުޅައްފަނި . ހުޅުނބުފިލާ . ހުކުރެދި . ހުއިފަތުމަސް . ހުދުހުތްޕިލާ . ހުދުރޮނޑު . ހުދުލައްފާނަ . ހުސްނުހީނާ . ހުސްގަޔާ . ނަށާމައު . ނަނުބެއްދި . ނަވިޔަނި . ނިފާޅަ . ނިލަމެހި . ނެގެޓިވު . ރަތްރޭރު . ރަތްކަނދޮޅު . ރަތްކިރު އަލަ . ރަތްވިނަ . ރަތްފޭލި . ރަތްތިކިފާނަ . ރަތްލާޖެހި . ރަތްލިލީ . ރަތްގަޅިފާނަ . ރަސްފޫ އެނބުރި . ރިވާކުރުން . ރީނބުރުފިލާ . ރުއްބުޑުފިލާ . ބަކަރި . ބަތާވިގާ . ބަޑީލާ . ބަޓަރުތޮޅި . ބާފޮތިފާނަ . ބިންބި . ބިއްތެރި . ބުރޮޅި . ބޮނދު . ބޮޑަވަކި . ބޮނޑޮބޮލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ