...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮނޑު
ތަކެތީގެ ލަނބާދުނީގައި ބޮލު ރޮދީން ބޭރަށް އޮންނަ ތަން.
(5) ބައެއް މަހާނަގަލުގެ ދެފަރާތުން ކަނޑައިފައި ހުންނަ ކައްވާދު.
(6) ފިރިހެން މަހާނަގަލުގެ ބޮލުގެ ދެފަރާތުގައި އޮންނަ ވަނާގެ މަތި.
(7) ހެދުން އަޅުވަން ބައިމަތީގެ ބައްޓަމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަރަކަމަޅަ . ރެކުން . ބަނޑުބައިން . ބައިމަތި . ބާސްކީލި . ބިންބުޅަލަށްޖެހުން . ބިންބުޅާ . ބޮލުރޮދިކެނޑުން . ބޮޑުމާލިނެށުން . ކަރާކަރުޖަހާ ސަލާންކުރުން . ކަލަރު . ކޮނޑަ . ކޮނޑު އެޅުން . ކޮނޑުހުރިއަތް ނޭނގޭހާބޯކޮށް . ކޮނޑުކެނޑި މަހާނަގައު . ކޮނޑުއޮތްފުރޯ ވަލުންހޯދުން . ކޮނޑުމައު . ކޮނޑުމާ . ކޮނޑޮ . ކޮޑެ . އަރިކަރު . އަތުލައިގަތުން . އަތްތޮޅުވުން . ވަގުވެރިއުކުޅު . ވެރިކަން . މަކަނަ . މަކަނަށް ފޮށާލުން . މަތިހަށިނެގުން . މުލައްދަނޑި . ފުރަގަހުންބެއްދުން . ދަނޑިމަސް . ދެގަސްފޭލި . ދޮޅިދާން . ދޯޕައްޓާ . ތަންޑިޔާ . ލަކިއޮއްޓުގަނޑު . ގައީ . ގައީއެޅުން . ގަލަސް . ގަސްފޭލި . ގޮނޑުދޮށު މޫނުންބާނި . ގޮންޖެހުން . ޕާކިސްތާނު ހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ