...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮނޑުކަށިގަނޑު
ނ.
މިއީ ކަރުގެ ދެފަރާތުގައި ކުރިމައްޗަށްވާގޮތަށް ކަޅުކޮށް އޮންނަ ދެކަށިގަނޑެވެ.
މިދެކަށި ގުޅެނީ ކުރިމަތިން މޭކަށިގަނޑާއެވެ.
ކޮނޑާދިމާއަށް ދާކޮޅު ގުޅެނީ ބޮނބިފަޅީ ކަށިގަނޑުގެ މަތީ ކޮޅާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ