...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮނޑުކެނޑުން
މ.
(1) ބަދަނުން ލިބާހުގެ އަތްގުޅާތަން ކެފުން.
(2) ޏ.
މަތިވަޑާންގަނޑުގެ ފައިދޮށުގެ ވަހަށް ލައްވާ ކޮޅުން ކެނޑުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ