...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮނޑުމައު
ނަ މަޚުމާފަށް.
ކިލެގެބޭކަލެއްނަމަ މަޚުމާފަށުގެ މެދުގައި ރަންކުލައިގެ ތަރިއެއްހުރެއެވެ.
މިއީ ރަތުލޮއިން ހަދައިފައިހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ކިލެގެބޭކަލެއްނޫންނަމަ ހުންނަނީ ހަމައެކަނި މަޚުމާފަށެވެ.
(2) ސިފައިންގެ ޔުނިފޯރމުގައި ކޮނޑުމައްޗަށް އަރާފައި ހުންނަ ނިޝާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮނޑުމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ