...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮނޑުމަތި
ނ.
އަތާއި ހަށިގަނޑާ ގުޅުނު ހިސާބުން ކަރާދެމެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުބައިން . ބިންބުޅަލަށްޖެހުން . އަރިކަރު . ގައީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ