...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮނޑެލި
ނ.
ހަތަރެސްކަން ރިޔަލުގައި އައްތެލީގެ ކޮޅު ވައްދާން ރޯނުން ހަދައިފައި ހުންނަ ބޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮނޑެލިބައިން . ކޮނޑެލިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ