...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮންކޮން
ނ.
(1) ބެރުގެ ހަންބާރުކުރަން ވޮށީގައި ތަޅަންގެންގުޅޭ މުގުރު.
މިއީ ދެކޮޅަށް ހިމަ ފޯލިކޮށް އޮންނަ ގުދު އެއްޗެކެވެ.
(2) ކޮން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ