...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮންމެހެން
ކއ.
(1) ލާޒިމުވެގެން.
(2) ނުކޮށްނުވެގެން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތި . ހޫރާލި . ހެޔޮނުބައި . ނަނަށް ހެޔޮކުރާނީ ވަތުންނެވެ. . ނިގާރަން . ބަންޑާރަބެލުން . ބެކްޓީރިއާ . ބޯނަސް . އަސާސީ . ވާޖިބު . މަޖުބޫރުކުރުން . ދޫހިމޭންކުރުން . ލާޒިމު . ލާޒިމުކަން . ލާޒިމުވުން . ލޯދިގުކަން . ލޯދިގުވުން . ޝަރުތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ