...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮންމެވެސް
ްޗެއް ޚާއްޞަނުކޮށް އެކަތި ކަމަށް އިޝާރާތްކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
(ހ) ކޮންމެވެސް އެއްޗެއްދެއްވާ.
(3) ބައެއްގެ ތެރޭން ވަކި މީހަކު ނުވަތަ ވަކިބަޔަކު ޚާއްޞަނުކޮށް އެކަކު ކަމަށް ނުވަތަ ބައެއް މީހުންކަމަށް އިޝާރާތްކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
ކޮންމެވެސް މީހަކުއައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާ . ހަނާއެޅުން . ހަނޯބެރުން . ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހިނގައިލުން . ހިނގާލަންދިއުން . ހިނގުން . ހިކިއަތަރު . ހުރުން . ހުޅުއެޅުން . ހުޅުފަން . ހޭއެރުވުން . ނައުވެއްދުން . ނަގުލަށްގުއިފޭބުން . ނާރުއެރުން . ނާރުޖެހުން . ނިއުޅުންޖެހުން . ނިވާވުން . ނުހޮރުއްޕާން . ނުހޮރުއްޕާންކުރުން . ނުހޮރުއްޕާންވުން . ނުކުޅަދާނަވުން . ނޭވާހާސްވުން . ރިތްގަނޑު ބިނދުން . ބައިކޯޓު . ބައިކޯޓްކުރުން . ބާރީފަށް . ބިލެތާދިޔުން . ބިލެތްދަފިނެގުން . ބިސްއެޅުން . ބޮނޑިތާންކުރުން . ބޮޑުތަވީދު . ބޯކިބާ . ބޯދޮލަނގު . ބޯދޮލަނގު . ބޯލުން . ކަންނެޔޮ . ކަންޒަށްލުން . ކަރުކެހުން . ކަޅިވިދުން . ކައްތިރިއެޅުން . ކުރެހުން . ކުދިކިޔުން . ކުދިފާތިހާ . ކުލަޖެހުން . ކޮންމެވެސް . ކޮންމެސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ