...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮންތާކު
ީމާ އެކަން އެނގިހުރެ އެކަން ގަދަކޮށްލުމަށް ހަމަތިޔަހެންހޭ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(3) ތިޔައީ ދޮގެކޭ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައިވެސް ހަމަ މިބަސް ބުނެއުޅެއެވެ.
މިސާލު:
މިހާރު ތިޔައުޅެނީ މީހަކާ އިންނަންދޯއޭ ބުނުމުން ކޮންތާކު.
މީހަކާއި އިންނާކަށް ނޫޅެން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮންތާކު . ގަދަބަދަވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ