...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮންގްރެސް
ނ.
(1) މަޖްލިސް.
(2) ސިޔާސީ މަޖްލިސް.
(3) ސަފީރުންގެ މަޖްލިސް.
(4) ބައިނަލް އަޤުވާމީ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ނަގާ މަޖްލިސް.
(5) އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ދެގެ.
ސެނެޓާއި ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސް އެކުގައި ހިމެނޭގޮތަށް ކިޔާނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ