...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮންޓްރޯލް
ނ.
ވަކި މިންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓާ ހިފެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންޓުރޯލު . ކަންޓުރޯލުކުރުން . ކާޑު . މަތިހަމަގެ . ފުލައިވީލް . ދުނިބައި . ސިކުނޑި . ޕެނަލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ