...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮރަކަލި
ނ.
ފަނިހަންޖާއި މުޑަހަނދީގެ އެންމެ ކުދި އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަލަ . މުޑުވާލި . ފިރުއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ