...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮރައިލުން
މ.
(1) ފައިތިލައިގެ ކުރީކޮޅު ޖައްސައިފައި ހިންދެމިލުން.
(2) ކުޑަތަން ކޮޅަކަށް ކޮރުން.
(3) ކޮރުދެމުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ