...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮރު
ނއ.
(1) ޅެންހެދުމާއި އިބާރާތްކުރުމުގައި އޮމާންކަންނެތް.
(2) އެއްފައިކުރު.
(3) ހަމައަށް ނުހިނގޭ.
(4) ވަޑާންކަށީން ކޮންނަވަޅު.
(5) ކަންފަތުގެ ލޯވަޅު.
(6) ނ.
(ސ) އަލަމާރިއާއި މޭޒުފަދަ އެއްޗެހީގެ ވަތްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކުރާ . ހިނދުރި . ރޭޒާވަޅު . ބަޑަކޮއްޓުން . ބަޑަޖެހުން . ބަޑޮވުން . ކަންކޮވާލި . ކަންކޯހާލި . ކޮރަ . ކޮރައިލުން . ކޮރުނެގުން . ކޮރުކޭއްތުން . ކޮރުކޮކާހުއި . ކޮރުއެއްލުން . ކޮރުޖިންނި . ކޮރުޖެހުން . ކޮއްޓުން . ވަށައިކޮރުން . ފައިކޮރުޖިންނި . ފާބަޑަ . ފާބަޑަވުން . ފެތުން . ފޮލިސާ . ދަތްކޮޅު . ޚޮލިސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ