...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮރުނެގުން
ގައިފައި މައްޗަށް ފުންމައިގަތުން.
(3) ރުޅި އައިސްގެން އެއްޗެހިގޮވުމުގެ ތެރޭގައި ވައްތަރު ޖައްސަމުން އެގޮތް މިގޮތަށް ފުމުން.
(4) ބާވަތެއްގެ ފުމުމެއް.
މިއީ ފަންޑިތަ ހެދުމުގައި އަޖިދައަށް ޖައްސާ ވައްތަރެކެވެ.
މިވައްތަރަށް އަޖިދައަށް ކޮރުނެގުން ވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮރުނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ