...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮރުން
މ.
އެއްފައިން ފުމެމުން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޑަކޮއްޓުން . ކަންކޮވާލި . ކަންކޯހާލި . ކޮރައިލުން . ކޮއްޓުން . ވަށައިކޮރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ