...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮރުކަން
ނއނ.
(1) ޅެންހެދުMާއި ޢިބާރާތްކުރުމުގައި އޮމާންކަން ނެތްކަން.
(2) އެއްފައި ކުރުކަން.
(3) ހަމައަށް ނުހިނގޭކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ