...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮރުކޮކާ
ނ.
ކަޅުމުށިކުލައިގެ ވަރަށް ކުޑަކޮކާލެއް.
މީގެ ފިޔައިގައި ހަށިގަނޑާގުޅޭ ހިސާބު ހުންނާނީ ގަދަ ދަނބުކުލައެއްގައެވެ.
ފިޔާގައި ވަރަށް ފަނޑުހުދު ތިކިތަކެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކުރާ . ކޮރުކޮކާހުއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ